top of page

CHRZEST - INFORMACJE

Chrzest osoby dorosłej – sprawy formalne

 

 

Aby osoba dorosła mogła przyjąć Chrzest Święty, powinna:

 

 • wyrazić wolę przyjęcia chrztu poprzez złożenie oświadczania na ręce proboszcza parafii,

 • udostępnić podstawowe dane osobowe,

 • oświadczyć, że jest osobą nie ochrzczoną lub (i) nie posiada żadnej wiedzy, że została ochrzczona,

 • aktywnie uczestniczyć w indywidualnym przygotowaniu do chrztu poprzez poznanie prawd wiary i dowieść gotowości do życia zgodnie z nimi.

Ogólne wymagania dla rodziców chcących ochrzcić dziecko

 

Przekazujemy naukę, że chrzest to Sakrament dla osób dorosłych. Szanujemy przy tym tą część polskiej tradycji, która umocniła się przez setki lat i pozwala dzieciom przychodzić do Chrztu. Zgodnie z zasadą miłości nie powinniśmy stawać na drodze dążenia rodziców do ochrzczenia dziecka, skoro chcą je poprowadzić do Jezusa taką właśnie drogą. W Biblii nie istnieje stanowczy zakaz dla udzielenia chrztu dzieciom.

 

Zgodę na chrzest muszą wyrazić rodzice lub przynajmniej jedno z nich lub osoba, która jest opiekunem prawnym. Należy uzasadnić i przyrzec, że ​​dziecko zostanie wychowane w wierze chrześcijańskiej wraz ze wskazaniem wspólnoty (kościoła), która będzie pomagała w umocnieniu wiary. Przynajmniej jeden rodzic powinien być chrześcijaninem próbującym żyć swoją chrześcijańską wiarą świadcząc, że poprowadzi dziecko drogą chrześcijańskiej nauki Kościoła.

 

Informacja o wyborze świadków - rodziców chrzestnych

 

Wymagany jest tylko jeden rodzic (świadek) chrzestny, ale możesz wybrać dwóch, ale nie więcej niż trzech.  Rodzice chrzestni powinni mieć co najmniej 18 lat. Rodzic nie może pełnić roli świadka chrzestnego.

 

Świadkowie - rodzice chrzestni - odgrywają ważną rolę w wychowaniu dziecka w wierze i dlatego powinni być dobrymi chrześcijanami. Przynajmniej jeden świadek (rodzic) chrzestny powinien być ochrzczony i być aktywnym chrześcijaninem w swoim kościele, parafii.  Drugi świadek chrzestny nie musi być chrześcijaninem.

 

Rodzice dziecka osobiście zgłaszają się w kancelarii parafialnej wraz z skróconym odpisem aktu urodzenia wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego przynajmniej cztery tygodnie przed planowanym terminem Chrztu. Na jego podstawie dane dziecka wpisywane są do kartoteki parafialnej. Chrzest w naszym kościele nie jest równoznaczny z przyjęciem do kościoła, chyba, że rodzice zdecydują inaczej. 

 

Zalecamy, aby rodzice chrzestni byli członkami kościoła chrześcijańskiego w RP lub poza jej granicami.  

 

Przed aktem Chrztu Świętego duchowny przeprowadza rozmowę z rodzicami i rodzicami (świadkami) chrzestnymi na temat istoty Chrztu, wiary i wyznania, zobowiązań i obowiązków rodziców i świadków - rodziców chrzestnych.

 

Pozostałe

 • Dorośli kandydaci przygotowywani są do Sakramentu Chrztu Świętego na poziomie kursu nauki konfirmacyjnej. W tym przypadku Chrzest jest jednocześnie doprowadzeniem do Wieczerzy Pańskiej, 

 • Chrztu Świętego z reguły udziela się podczas nabożeństwa bezpośrednio po wysłuchaniu Ewangelii lub podczas uroczystości prywatnej w miejscu dowolnie uzgodnionym, ale wybór miejsca powinien gwarantować porządek i powagę podczas uroczystości, 

 • Parafia wystawia pisemne świadectwo chrztu

 • Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego i wydanie świadectwa nie wiąże się z żadnymi opłatami, 

 • Każda z naszych parafii i wspólnot cieszy się znaczącą wolnością w zakresie kształtowania relacji wewnątrz zboru a także prowadzenia relacji na zewnątrz.  Tak było w czasach pierwszych chrześcijan. Niesie to ze sobą między innymi upragnioną przez wielu chrześcijan wolność ale też może spowodować odczuwalne różnice w podejściu do niektórych opisanych tu kwestii. Dlatego bądź zawsze w pierwszym kontakcie z naszym lokalnym duchownym, 

 • Chętnie odpowiemy na pytania. 

 • Zgłoszenie prosimy kierować za pośrednictwem naszej aplikacji, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

bottom of page