top of page

Misja

Kościół Wczesnochrześcijański dla lokalnych społeczności

Women’s Ministry

Kobiety i mężczyźni mają równe prawa. Także w naszym kościele. Kobieta może sprawować posługę duszpasterską. Nasze współwyznawczynie chętnie uczestniczą nie tylko w nabożeństwach ale także w licznych inicjatywach  wewnątrzkościelnych oraz działaniach na rzecz społeczności lokalnych. 

Contact Megan Rhodes
church@christiansinpoland.com  |  Tel: wkrótce

Kościół Wczesnochrześcijański dla lokalnych społeczności

Youth Ministry

Żyjemy w pośpiechu a młodzi ludzie bywają zdezorientowani wśród krzyżujących się wartości. Wspólnota to miło spędzany czas na boisku, turnieju szachowym oraz wspólne budowanie chrześcijańskiego światopoglądu opartego na dekalogu, wsparcie w trudnych chwilach, dzielenie się radością. 

Contact David Perez  
church@christiansinpoland.
com  |  Tel: wkrótce

Kościół Wczesnochrześcijański dla lokalnych społeczności

Outreach Ministry

Stawiamy na edukację dzieci i młodzieży. Organizujemy świetlice środowiskowe, zajęcia pozalekcyjne, letnie obozowiska. Nie ograniczamy się tylko do szkółek niedzielnych. Fundujemy także stypendia tak, aby talenty mogły się rozwijać bez większych przeszkód. 

Contact Natalia Cortés
church@christiansinpoland.
com  |  Tel: wkrótce

Kościół Wczesnochrześcijański dla lokalnych społeczności

Music Ministry

Szkoła nauki gry na fortepianie? A może akordeon? I to jeszcze bez czesnego? Tak to będzie możliwe już od 2023 r. w Warszawie. A na razie śpiewamy, tańczymy i to nie tylko na naszych nabożeństwach. Wiek nie ma tu znaczenia! 

Contact Adam J. Scott

church@christiansinpoland.com  |  Tel: wkrótce

Kościół Wczesnochrześcijański dla lokalnych społeczności

Senior Ministry

Seniorzy mogą nas wiele nauczyć i tak działają. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Pogodnym przeżywaniem dojrzałości. Są przewodnikami dla młodych; prowadzą zajęcia ruchowe, seminaria, korepetycje, zajęcia z Biblią - dla wszystkich i bez względu na przynależność wyznaniową. 

Contact Sebastian Gonzalez

church@christiansinpoland.com  |  Tel: wkrótce

bottom of page