top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Łaska ponad prawem

Porównywanie się z innymi bywa przeważnie zwodnicze i rzadko budujące Zawsze znajdziemy kogoś lepszego lub gorszego. Uboższego lub bogatszego. Budowanie siebie na podstawie porównywania się z innymi, to jak stawianie domu na piasku i bez fundamentu.


Tematem tego tygodnia jest obfitość łaski. Psalmista chwali wspierającą i twórczą moc Boga w obrazach natury. W Starym Testamencie czytanie Joela odzwierciedla hojność Bożej miłości, której kulminacją jest wylanie Ducha Świętego na wszystkich ludzi. Tekst epistolarny pochodzi z 2 Listu do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł żegna się, wielbiąc Pana, który zapewnia ochronę i wybawienie. Ewangelia Łukasza - zobaczymy zestawienie modlitwy i postawy samouwielbienia, z pokorną modlitwą o miłosierdzie.


Psalm 65:1-14Joel 2:23-32 2 Tymoteusza 4:6-8 , 16-18 Łk 18:9-14