top of page
  • Witek

Boski dotyk

Bóg przyszedł do nas w Boże Narodzenie, abyśmy mieli odwagę i nadzieję stawić czoła trudnościom życia w świecie niepewności.
Tematem tego tygodnia jest nadzieja w Bożym Narodzeniu. Autor Psalmu 96 wychwala Bożą sprawiedliwość widoczną w świecie i naszym życiu. W Izajasza 9 obiecuje, że ofiarowany Syn wyzwoli nas z ucisku i przyniesie niekończący się pokój. W Liście do Tytusa 2 Paweł pisze o gotowości Jezusa do oddania siebie, abyśmy mogli dążyć do samego dobra, w uprzejmości i miłosierdziu. Tekstem kazania jest Ew. Łukasza 2:1-14 , (15-20). Rozważmy, w jaki sposób możemy identyfikować się z pasterzami, którzy jako pierwsi otrzymali dobrą nowinę o narodzinach Jezusa.


Psalm 96 · Izajasz 9:2-7 · Tytusa 2:11-14 · Łukasza 2:1-14 , (15-20)


Boski dotyk: pasterze i my


O co chodzi z kolędowaniem? Słowo „calendae” sięga czasów przedchrześcijańskich w Rzymie. Oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Odwiedzano się, składano sobie życzenia. Potem –gdy już słowo „kolęda” przeniosło się do Polski – też miało inny sens niż dzisiaj. Kolędą dziękowało się swojemu panu, u którego się służyło, za opiekę, za pracę, za wynagrodzenie.

Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodzi z 1424 roku i zaczyna się od słów „Zdrów bądź Królu anielski”. Pierwotnie, na początku XV wieku tłumaczono na język polski kolędy z łaciny i ze śpiewników braci czeskich. Tak było prawdopodobnie i w tym przypadku. Tej kolędy w kościele raczej się już nie śpiewa.


Z kolei z języka niemieckiego pochodzi najbardziej znana na świecie kolęda – „Cicha noc”. Powstała w 1818 roku, została przetłumaczona na mniej więcej 300 języków i dialektów na całym świecie. Ciekawostka jest to, że powstała one dość przypadkowo, gdy w kościele w Oberndorfie pod Salzburgiem zepsuły się organy. Zrozpaczony proboszcz Joseph Mohr postanowił coś zaradzić. Dwa lata wcześniej napisał wiersz. Gdy zepsuły się organy, w kilka godzin on i organista Franz Gruber wymyślili muzykę i zaśpiewali razem. Towarzyszył im chór. Organista grał na gitarze. Można powiedzieć, że taka prowizorka stała się najbardziej znaną kolędą świata

Znakomity poeta Franciszek Karpiński, napisał najbardziej znaną polską kolędę – „Bóg się rodzi”. Warto zaznaczyć, że jej ostatnia zwrotka robiła karierę w najtrudniejszych dla Polaków czasach: „Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą...”. Śpiewano ją na kazachskich stepach, na Syberii wśród zesłańców.


Twórcami kolęd byli także między innymi Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, w XIX w Zygmunt Noskowski, a na pocz. XX w Feliks Nowowiejski. Kolędę Lulajże, Jezuniu Fryderyk Chopin zacytował w środkowej części scherza h-moll op.20. Ze współczesnych, kolędy komponował Witold Lutosławski.


Nasz dzisiejszy tekst kazania koncentruje się na narodzinach Jezusa i odwiedzin pasterzy przez aniołów. Posłuchajmy Łukasza 2:1-20 .


1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. </