top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Czy Bóg jest naszym wrogiem?

„Ryzyko nie do poniesienia”. Jest to termin używany do określenia momentu, w którym obrany kierunek działania nie powinien być już kontynuowany. Oczekuje się, że firmy dokonujące oceny ryzyka określą granice ryzyka. W przypadku elektrowni ryzyko to może określać punkt równowagi między bezpieczeństwem a wydajnością. Dla inwestora to wtedy, gdy ryzyko niepowodzenia danego projektu jest zbyt duże, aby uzasadnić koszt inwestycji. W przypadku jednostki może to być sytuacja, gdy ekscytująca możliwość pracy zostanie przyćmiona przez wstrząsy, jakie spowodowałby ruch w ramach obranego kierunku.Psalm 139:1-6 , 13-18 Jeremiasz 18:1-11 Filemon 1-25 Łk 14:25-33


Wkraczając w kolejny tydzień naszego życia, chcemy rozważyć implikacje jakie niesie wierne podążanie za Bogiem. Naszym tematem w tym tygod