top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Czy Jesus przyjaźnił się z ateistą?

Bądźmy pożądanymi przyjaciółmi, skandalicznymi gawędziarzami, dowcipnymi sarmatami. Jesteśmy solą i światłem!

W czasie Objawienia Pańskiego, myślimy o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa. Dobrze będzie zastanowić się nad naszą odpowiedzią na to objawienie. Powinniśmy starać się pokornie i pilnie przestrzegać Jego słowa. Dlatego tematem tego tygodnia jest prawdziwe wielbienie Boga. W Psalmie 112 czytamy o błogosławieństwach czekających na tych, którzy całym sercem oddają cześć Panu. U Izajasza prorok gani puste objawy religii i powtarza Boże wezwanie do sprawiedliwości, wyzwolenia i opieki nad najbardziej potrzebującymi. W liście do Koryntian Paweł wskazuje, aby polegać na Duchu Świętym w objawianiu ewangelii i Bożego planu zbawienia w Chrystusie. Fragment Ewangelii Mateusza przypomina nam, że naśladowcy Chrystusa są wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie tak słowem jak i czynem. Aby tak się stało, musimy przestrzegać przykazań Bożych i przeciwstawiać się nieautentycznej postawie; wyznawania religii w oderwaniu od dobrych uczynków.


Psalm 112:1-9 Izajasz 58:1-9a 1 Koryntian 2:1-12 Mateusz 5:13-20