top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Herbatka pod namiotem

Czasami głos Boga może być przerażający; - Gdzie on mnie zabiera? - Czy można mu zaufać? - Nie wiem, czy w moim interesie jest zrobić to, o co on może poprosić?

Tematem tego tygodnia jest „górska wspinaczka”. Psalmista proroczo spogląda w przyszłość, gdzie Bóg ustanowi Jezusa królem na Górze Syjon. W Księdze Wyjścia Mojżesz zostaje wysłany przez Boga na szczyt góry, aby był świadkiem chwały Pana. W Ewangelii Mateusza widzimy przemienienie Chrystusa na Górze Syjon. W Drugim Liście Piotra, ewangelista potwierdza, że ​​był obecny z Chrystusem podczas przemienienia.


Psalm 2:1-11 Wyjścia 24:12-18 2 Piotra 1:16-21Mateusza 17:1-9


Przemienienie