top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Jezus żyje!

Ale w jaki sposób żyje? Do zrozumienia tej nowiny musimy stale dorastać. Powiedzmy najpierw jasno i wyraźnie: wiara chrześcijan w zmartwychwstanie nie jest jakąś́ banalną opowieścią o ożywieniu zmarłego. Zmartwychwstanie nie jest resuscytacją.

Uczniowie Jezusa zdjęli jego ciało z krzyża. Z miłością umieścili go w nowym grobowcu i zamknęli wejście dużym kamieniem. Wczesnym rankiem trzeciego dnia nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Anioł zstąpił z nieba i odsunął kamień od grobu. Niektóre kobiety, które Go kochały, przyszły namaścić jego ciało i były zdziwione, że grób był pusty. Spotkali ich aniołowie, którzy powiedzieli im: „Nie ma go tutaj, ale zmartwychwstał: pamiętajcie, jak przemówił do was, gdy był jeszcze w Galilei, mówiąc: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i być ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I pamiętali jego słowa” (Łk 24:6-8).


Po zmartwychwstaniu Jezus spotkał się z uczniami w górnym pokoju. Pokazał im rany na swoich rękach i boku i pobłogosławił ich pokojem Bożym. Spędził czterdzieści dni nauczając i mówiąc o sprawach dotyczących królestwa Bożego. Wraz z jego śmiercią i zmartwychwstaniem dopełnił się plan zbawienia.


Pewnego dnia, rozmawiając ze swoimi uczniami, Jezus powiedział im, aby czekali w Jerozolimie, aż otrzymają moc Ducha Świętego. To pozwoliłoby im świadczyć o Nim, gdziekolwiek się udają. Kiedy skończył mówić, podniósł ręce, pobłogosławił ich i wstąpił do nieba. Gdy uczniowie patrzyli, jak wstępuje do nieba pojawili się dwaj mężczyźni w białych szatach i powiedzieli: „Mężowie galilejscy, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten sam Jezus, który został wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go idącego do nieba” (Dz. 1:11).


Kiedy mieszkańcy Samarii usłyszeli przesłanie Jezusa, uwierzyli w Niego. Powiedzieli kobiecie: „Teraz wierzymy nie dzięki temu, co powiedziałaś, ale dlatego, że sami Go słyszeliśmy i wiemy, że naprawdę jest Chrystusem”. Ewangelia Jezusa Chrystusa, która jest Jego nauką, śmiercią i zmartwychwstaniem, jest mocą Bożą ku zbawieniu. Aby doświadczyć zbawienia, przyjdź do Jezusa, pokutuj i wyrzuć grzech. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i oddaj Mu swoje życie. Wtedy dzięki mocy Ducha Świętego możesz kochać i przebaczać wszystkim ludziom, nawet swoim wrogom. Gdy chrześcijanie trwają w wiernym posłuszeństwie, Jezus daje moc do zwycięskiego życia nad grzechem.


Jezus jest teraz w niebie, wstawiając się za ludzkością i przygotowując miejsce dla wiernych (Jana 14:2-3). Pewnego dnia powróci, aby sądzić świat. O tym dniu pisał apostoł Jan. „I ujrzałem wielki biały tron ​​i tego, który na nim siedział… I ujrzałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem; i księgi zostały otwarte... i umarli zostali osądzeni na podstawie tego, co było napisane w księgach” (Objawienie 20:11-12). Bóg oddzieli wiernych naśladowców Jezusa Chrystusa od tych, którzy żyli w niewierze. Przyjmie wszystkich wiernych do niebiańskich rezydencji, które przygotował.


Czy znasz Tego, który wie o Tobie wszystko? Czy dzisiaj doświadczasz mocy zmartwychwstania? Jeśli nie, to przyjdź i uwierz. Przyjdź i zobacz zmartwychwstałego Pana. W sobie i w każdym stworzeniu.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page