top of page
 • Zdjęcie autoraWitek

Jezus pokonał śmierć. A czy Ty masz szanse na życie wieczne?

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę (1 Kor. 12).


Słyszeliśmy powiedzenie „Człowiek wolny, ale wlecze łańcuchy”? To prawda, że ​​wszyscy ludzie rzeczywiście wydają się być ciągnięci w różnych kierunkach przez poszczególny rodzaj niewolnictwa. Nasze wybory często prowadzą nas do nieposłuszeństwa Bogu i decyzji, które odciągają nas od Jego błogosławieństw. Jesteśmy zniewoleni przez wiele skłonności, które stały się modą i normą. Wolność, którą dziś tak swobodnie się cieszymy, często stała się przyczyną przygnębienia, problemów a nawet depresji. Załóż duchową lupę i przyjrzyj się nawykom i myślom, w których tkwimy. Czy któreś z nich ma nad nami władzę i powstrzymuje nas od duchowego rozwoju?

 • Media społecznościowe, nowe technologie, telewizja, programy rozrywkowe, koncerty?

 • Spotkania towarzyskie, sport, zabawy lub imprezy z przyjaciółmi?

 • Poszukiwanie wiedzy, kariera zawodowa?

 • Jedzenie, napoje, alkohol, inne nałogi?

 • Potrzeba zgromadzenia większego bogactwa lub władzy?

 • Władza, seks?

Powyższe na pewno nie jest złem samym w sobie, ale koncentrowanie się tylko i wyłącznie na nich razem lub osobno - rodzi problem. Z różnych powodów powyższe obiecują nam pewien rodzaj komfortu, bezpieczeństwa lub wolności, ale w rzeczywistości mogą mieć na nas wpływ taki, jak nałogi. Zostaliśmy przemienieni w niewolników. Wolność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik (2 Piotra 2:19). Jezus mówi w Ewangelii Jana 8:34Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.


Chociaż wyświęceni na podobieństwo Boże w czasie stwarzania, kiedy okazaliśmy Mu nieposłuszeństwo, zamieniliśmy się w niewolników wszelkiego rodzaju nieprawości. Na przestrzeni wieków popadliśmy w coraz większe zło, a nasze sumienia są teraz odcięte od Bożych standardów świętości. Będąc pod silnym wpływem, aby myśleć, mówić lub działać tak, jak nam się podoba, przyjęliśmy skrzywione trendy z naszych domów, kręgów przyjaciół, telewizji, mediów społecznościowych; oprócz naszych własnych cielesnych pragnień. (Rzymian 7:14-25).


Konsekwencje


Podczas gdy niektórzy ludzie mogą być pobłażliwi, inni rzadziej starają się dostosować te nawyki. Tak czy inaczej, zakorzeniają się one głębiej w życiu, co skutkuje poszukiwaniem władzy, prestiżu, bogactwa i posiadania. W krótkim czasie gruntują się pycha i chciwość – często niszcząc rodziny, związki, reputację i zdrowie.

Niewielu ma tendencję do szukania pokoju i równowagi, podczas gdy inni kwestionują cel swojego życia i żadna inna droga nie wydaje się już pocieszać. Albowiem wszystko, co jest na świecie – pożądliwości ciała i pożądliwości oczu i duma z posiadania – nie pochodzi od Ojca, ale jest ze świata (1 Jana 2:16). Istnieje niebezpieczeństwo, że zostaniemy na zawsze wciągnięci w mechanizmy, które mogą prowadzić do wiecznego potępienia czyli utraty zbawienia.


Wyjście


Biblia mówi, że Jezus Chrystus postanowił uwolnić nas od wszelkiej takiej niewoli (Jan 8:34-36). Podczas gdy diabeł (tak, on istnieje) cieszy się z niewoli człowieka gdy jego sumienie i siła woli są osłabione, Bóg udziela swojego przebaczenia i współczucia tym, którzy tęsknią za odkupieniem. To wymaga prawdziwej pokory, skruchy i wiary w Chrystusa. Rzymian 13:14 mówi: „Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie żadnej troski o ciało, aby zaspokoić jego pragnienia. Oznacza to posłuszeństwo przykazaniom Jezusa i prowadzenie świętego i prawego życia bardziej niż podążanie za przyjemnościami i wskazówkami świata.

Musimy zdać sobie sprawę, że chociaż Jezus nigdy nie popełnił żadnego grzechu, umarł na krzyżu, aby przyjąć karę za nasze grzechy. Musimy rozmyślnie uśmiercić (porzucić) naszą starą, grzeszną naturę (Rzymian 6:6-7) i trwać mocno, przyjmując wolność, którą daje Chrystus, bez ponownego poddawania się jarzmu niewoli (Galacjan 5:1). Hobby lub nawyki, które przyjmujemy, jeśli stoją na drodze do naszego duchowego wzrostu, muszą być wyraźnie odrębne.


Jak możemy stać mocno?


Teraz, gdy zostaliśmy rozszerzeni łaską Bożą, Jego przebaczenie przypomina nam, abyśmy prowadzili życie w oddaniu Bogu, ponieważ zostaliśmy wykupieni przez krew Chrystusa (1 Piotra 1:18-19). Jezus nazywa nas Swoimi „przyjaciółmi” (J 15:15) i pragnie bardziej intymnej i osobistej relacji z każdym z nas. Obiecuje, że Jego Duch Święty pocieszy, zachęci i poprowadzi nas w Jego prawdzie.

 • Konieczne jest, abyśmy poświęcili swój czas i siły na rozważanie pism świętych, uczęszczanie do kościoła, który może być mentorem dla naszego duchowego rozwoju i spędzali czas na modlitwie do Boga, tworząc w ten sposób naszą osobistą przestrzeń,

 • Musimy trzymać się z dala od nawyków lub sytuacji, które będą kusić nas do powrotu na ścieżki grzechu (Rzymian 6:15-18), budować silną społeczność z wierzącymi, którzy będą zachęcać nas do prowadzenia zrównoważonego świętego życia.

 • Słuchaj swoich słów, obserwuj myśli i temperament. List Jakuba 1:19-26 przypomina nam, abyśmy przyjrzeli się prawu Bożemu i poprawili się. Jeśli kogoś skrzywdziliśmy, musimy pogodzić się z tą osobą. Jeśli żywimy urazę, należy przepracować przebaczenie.

 • Dalej musimy strzec się pychy, chciwości, niewłaściwego postrzegania własnej wizji sprawiedliwości lub złych wpływów, które mogą odwieść nas od bycia prawdziwymi naśladowcami Chrystusa.

Prawdziwa wolność


Bóg stworzył każdego z nas w dobrym celu i byśmy byli współdziedzicami Jego królestwa w niebie. On chce, abyśmy wykorzystali naszą wolność, aby chcieć i czynić to, co jest właściwe w Jego oczach. Galacjan 5:13 – „ Bo zostaliście wezwani do wolności, bracia. Tylko nie używaj swojej wolności jako okazji dla ciała, ale przez miłość służcie sobie nawzajem. „Bóg nie tylko chce odnowić nasze życie, uwalniając nas całkowicie od grzechu, ale chce, abyśmy odrzucili wszystko, co przeszkadza naszemu duchowemu wyścigowi i skupili nasze oczy na Jezusie, abyśmy przekazali pałeczkę także innym (Hbr 12,1-2).

Wszystko nam wolno, zostaliśmy obdarzeni wolną wolą i wybieramy. Zdobycze tego świata także są dla nas, pożywki dla ciała także. Ważne jest tu znalezienie balansu, dawkowanie przyjemności z umiarem tak, aby nie przedawkować, nie odwrócić się od spraw ostatecznie najważniejszych.

A jeśli twoje worki ze złotem, wigor młodości lub przywileje życia sprawiają, że jesteś niewolnikiem grzechu to czas, abyś ponownie rozważył stawkę i zdecydował się zaakceptować wolność, którą Chrystus oferuje za darmo.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page