top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Miłość ponad prawem?

Zaktualizowano: 21 sie 2022

Miłość nie tylko często przenosi nas poza prawo, ale także wskazuje na to, kim jest Bóg. Prawo miłości unieważnia i zastępuje każde inne prawo, które jest z nim sprzeczne, także wtedy, gdy interpretacja szabatu jest sprzeczna z prawem miłości.Tematem tego tygodnia są dary Boga. W psalmie autor odwołuje się do Bożej zdolności; m. in. wybawiania od wrogów. Prorokowi Jeremiaszowi powiedziano, aby się nie bał, ponieważ Bóg zapewnia go o jego zdolności do ratowania w potrzebie i wsparciu. Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam, że Bóg jest siłą umacniającą każdego z nas. A u Łukasza widzimy Bożą zdolność - przez Chrystusa - do uzdrowienia okaleczonej kobiety.


Psalm 71:1-6 Jeremiasz 1:4-10 Hebrajczyków 12:18-29 Łukasza 13:10-17<