top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Przysięgam na głowę byłego męża...

Jezus pomagał nam zrozumieć, że w królestwie niebieskim nie ma miejsca na podwójne standardy czy preferencyjne traktowanie. Prawa Boże miały nas chronić i prowadzić do głębszej relacji z Bogiem. Nie były narzędziem, które można zastosować wobec innych dla własnej korzyści — jest to zjawisko endemiczne w jego kulturze a to przetrwało do dziś.

W szóstym tygodniu Objawienia Pańskiego naszym tematem jest wezwanie do prawego życia. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg przemawia do Izraelitów. Wzywa ich, by wybrali życie zamiast śmierć. W Psalmie 119 autor wychwala sposób życia zgodny z bożymi przykazaniami. Apostoł Paweł wskazuje koryntianom, że kłótnie i małostkowość są przeszkodą na drodze do głębi wiary. W Ewangelii Mateusza Jezus przedstawia wyzwania jakie czekają na drodze prawdziwie prawego życia. W Kazaniu na Górze wyjaśnia, że ​​przestrzeganie wszystkich praw i zasad jest niewystarczające, gdy błądzi serce.


Psalm 119:1-8Powtórzonego Prawa 30:15-201 Koryntian 3:1-9 Mateusza 5:21-37