top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Tłum, chciwość i prawnicy

Być może czasami czujemy jakbyśmy byli tym „kimś z tłumu”, który prosi o coś Jezusa. Może czujesz się deptany przez „tłum”, które napiera na ciebie z każdej strony. Nasze życie często umieszcza nas w „tłumie”, który sprawia, że nasze dni i noce bywają pogmatwane.Tematem tego tygodnia jest szczodra moc miłości. Wezwanie do uwielbienia zawarte w Psalmie jest poruszającym obrazem konsekwentnej miłości Boga. Czytanie ze Starego Testamentu z Ozeasza jest jednym z najbardziej znanych i wzruszających opisów niezachwianej miłości Jahwe do krnąbrnego Izraela. Tekst epistolarny pochodzi z Listu do Kolosan 3, gdzie Paweł kreśli sylwetkę tych, którzy żyją w jedności z Chrystusem i uczestniczą w Jego współczującej miłości. Ewangelia według Łukasza przedstawia przypowieść Jezusa, której celem jest przywrócenie bojaźliwych i chciwych serc kochającemu Bogu.


Psalm 107:1-9 , 43 • Ozeasz 11:1-11 •