top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Tylko dla wyrzutków

czyli „nieszczęście kocha towarzystwo”


Tematem tego tygodnia jest obietnica zbawienia. Wezwanie do uwielbienia w Psalmie oddaje chwałę Bogu za Jego opiekę nad Izraelem. W Starym Testamencie czytanie Jeremiasza jest zapisem słów Boga skierowanych do wygnańców z Judy w Babilonie na temat tego, jak przetrwać w obcym kraju i być błogosławieństwem dla miast i społeczeństwa. Tekst epistolarny z 2 Listu do Tymoteusza wzywa nas do zakotwiczenia naszej wiary w Jezusie, trzymania się Jego słowa i przyjęcie do wiadomości, że taka wiara może być połączona z bólem i cierpieniem. Ewangelia Łukasza przedstawia odpowiedź z wiary, uwielbienie i wdzięczność Samarytanina.


Psalm 66:1-12 Jeremiasz 29:1 , 4-72 Tymoteusza 2:8-15 Łukasza 17:11-19