top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Wielka Sobota - Śmierć i co dalej?

Biblia podaje kilka wskazówek dotyczących życia po śmierci, ale w ogólnym rozumieniu, jej nauki skupiają się na wieczności życia w obecności Boga albo wieczności cierpienia w oddaleniu od Niego

Dziś obchodzimy Wielką Sobotę - dzień, w którym Jezus zstąpił do krainy umarłych, aby wyzwolić dusze sprawiedliwych i przygotować nam drogę do życia wiecznego. Jest to czas refleksji nad naszym krótkim życiem, nad naszymi grzechami i nadzieją na zmartwychwstanie.

W dzisiejszych tekstach biblijnych, Hiob i Jeremiasz poruszają temat krótkiego życia i nieuchronności śmierci. Pytają, czy człowiek może być czysty przed Bogiem, biorąc pod uwagę krótki czas jego życia i wpływ grzechu na nasze życie. Mimo to, obaj zachowują w sobie nadzieję na spotkanie z Bogiem po śmierci, co pokazuje, że wierzący mają nadzieję na życie wieczne.


W Psalmie 31, psalmista zwraca się do Boga z prośbą o ochronę i ocalenie. W trudnych chwilach, kiedy nasze dusze są zdeptane i pozbawione nadziei, możemy ufać, że Bóg jest naszą ucieczką i ocaleniem. Dlatego też, ważne jest, aby w modlitwie składać przed Nim nasze troski i prosić o Jego opiekę.


W liście Piotra, czytamy o konieczności życia zgodnie z wolą Bożą, unikania grzechu i prowadzenia życia pełnego miłości i hojności. Wszystko to jest możliwe dzięki naszej wierze w Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i otworzył nam drogę do zbawienia.


Tekstem, który został wybrany na Wielką Sobotę, jest opowieść z Ewangelii Mateusza 27:57–66. Zstąpienie Jezusa do krainy umarłych jest opisane w Nowym Testamencie w Ewangelii Mateusza (27, 50-53), Ewangelii Marka (15, 37-39) oraz Ewangelii Łukasza (23, 44-46). Analiza tych opisów może pomóc w zrozumieniu tego, co wydarzyło się z Jezusem po Jego śmierci.


Opisy z Biblii mówią, że po Jezusowej śmierci, Jego ciało zostało zdjęte z krzyża i pochowane przez Józefa z Arymatei w jego własnym grobie. Trzeci dzień po śmierci Jezusa, kiedy Maria Magdalena i inne kobiety szły do grobu, by namaścić Jego ciało, zauważyły, że grób był pusty. Następnie Jezus ukazywał się swoim uczniom oraz zstąpił do krainy umarłych.


Opisując to wydarzenie, Ewangelie mówią, że zasłony w świątyni rozdarły się na pół, ziemia zatrzęsała się i otworzyły się groby, a wielu zmarłych świętych powstało z martwych i ukazali się wielu ludziom. Nie jest jasne, kim byli ci święci i co dokładnie się wydarzyło, ale to wydarzenie jest uważane za symboliczne ożywienie i odrodzenie duchowe.


Według tradycji chrześcijańskiej, zstąpienie Jezusa do krainy umarłych miało na celu wyzwolenie dusz zmarłych i otwarcie drogi do nieba dla wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa i przyjmą Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Zstąpienie to jest również uważane za potwierdzenie Jego boskości i mocy nad śmiercią.


Ten tekst przypomina nam o męczeństwie i śmierci Jezusa, która była kluczowym momentem w historii chrześcijaństwa. Poprzez swoją ofiarę Jezus pokazał nam, że Bóg jest miłosierny i gotowy na przebaczenie grzechów ludzi. Jego śmierć i zmartwychwstanie stały się fundamentem naszej wiary i nadziei na życie wieczne.


Opowieść o pochówku Jezusa przypomina nam również o naszym własnym końcu. Każdy z nas kiedyś umrze i pochowany zostanie w ziemi. Jednak jak powiedział Jezus w Ewangelii, "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (J 11,25). To właśnie ta wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne są fundamentem naszej nadziei i daje nam siłę, aby przezwyciężyć strach przed śmiercią.


Wniosek z tekstu jest jasny: w czasie Wielkiej Soboty, kiedy czekamy na zmartwychwstanie Jezusa i naszą własną nadzieję na życie wieczne, powinniśmy pamiętać o Jego ofierze i miłości, które stały się podstawą naszej wiary i nadziei. Powinniśmy mieć nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne, które Bóg nam obiecał, a także cieszyć się każdą chwilą naszego życia na ziemi, oddając chwałę Bogu i kochając bliźnich, tak jak Jezus nas nauczał.


Przejdźmy teraz do listu Piotra. 1 Piotra 4:1-8 mówi o konieczności oddzielania się od grzechu i życia zgodnie z wolą Bożą. Piotr zachęca czytelników do wytrwania w wierze, pomimo tego, że mogą spotkać nas prześladowania i cierpienia z powodu wyznawania chrześcijaństwa.

W wersetach 1-2, Piotr mówi, że ci, którzy podążyli za Chrystusem, powinni zrezygnować ze swoich wcześniejszych grzesznych praktyk i żyć w zgodzie z wolą Bożą. Werset 3 zachęca do skierowania uwagi na Bożą łaskę i chwałę, a nie na doczesne uciechy i przyjemności.

Następnie, w wersetach 4-6, Piotr mówi o tym, że inni ludzie, którzy nie podążają za Chrystusem, mogą sądzić czy potępiać chrześcijan, ale ci powinni pamiętać, że Bóg jest sędzią wszystkich ludzi. Werset 7 zawiera wezwanie do trzymania się odważnie wiary, modlitwy i miłości, a także do wybaczenia i tolerancji wobec innych.

Wreszcie, w wersie 8, Piotr mówi o tym, że miłość powinna przeważać w relacjach między chrześcijanami, ponieważ miłość zakrywa wiele grzechów.


Analizując ten fragment Biblii, możemy wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, chrześcijanie powinni porzucić grzech i żyć zgodnie z wolą Bożą. Po drugie, pomimo trudności i prześladowań, chrześcijanie powinni wytrwać w wierze i pamiętać o Bożej łasce i chwale. Po trzecie, chrześcijanie powinni trzymać się razem i wykazywać miłość i wybaczanie wobec innych. Wreszcie, Bóg jest sędzią wszystkich ludzi, a więc nie powinniśmy sami oceniać i potępiać innych ludzi.


Wielka Sobota skłania nas do refleksji nad naszym życiem, nad naszymi grzechami i nadzieją na zmartwychwstanie. Pokazuje nam, że nasze życie jest krótkie, ale dzięki wierze w Jezusa Chrystusa mamy nadzieję na życie wieczne. Warto składać przed Bogiem nasze troski i prosić o Jego opiekę. Unikać grzechu i prowadzić życie pełne miłości i hojności. Podobnie jak Jezus zszedł do krainy umarłych, aby wyzwolić dusze sprawiedliwych, tak my także powinniśmy zstąpić w naszą wewnętrzną ciemność i przemyśleć nasze życie. Wielka Sobota to czas, w którym możemy zastanowić się nad naszymi grzechami i błędami, zwrócić się do Boga z pokorą i prosić o Jego miłosierdzie i łaskę.


Często pytacie, jak będzie wyglądało życie po śmierci?


Biblia podaje kilka wskazówek dotyczących życia po śmierci, ale w ogólnym rozumieniu, jej nauki skupiają się na wieczności życia w obecności Boga albo wieczności cierpienia w oddaleniu od Niego. Oto kilka kluczowych pojęć, które Biblia przedstawia w kwestii życia po śmierci:


Wieczność: Biblia uczy, że nasza dusza jest nieśmiertelna i że po śmierci człowieka przechodzi ona do innej rzeczywistości. To, gdzie przechodzi nasza dusza, zależy od naszego związku z Bogiem podczas życia.


Sąd ostateczny: Według Biblii, każdy człowiek zostanie sądzony przez Boga po śmierci, a Jego wyrok będzie decydował o jego losie wiecznym. Ci, którzy przyjęli Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, zostaną uznani za usprawiedliwionych przed Bogiem i zaproszeni do wiecznego życia, podczas gdy ci, którzy odrzucili Jezusa, zostaną skazani na wieczne oddalenie od Boga.


Wieczna radość lub cierpienie: Biblia mówi, że ci, którzy zostaną zbawieni, będą cieszyć się wiecznym życiem w obecności Boga i Jego aniołów. Natomiast ci, którzy zostaną skazani, będą cierpieć w wiecznym ogniu, oddaleni od Boga i Jego łaski.


Nowe niebo i nowa ziemia: W Księdze Objawienia Janowego, Biblia opisuje nową rzeczywistość, w której Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, a mieszkańcy będą cieszyć się wiecznym pokojem, wolnością od bólu, cierpienia i śmierci.


Podsumowując, życie po śmierci według Biblii skupia się na wiecznym losie duszy, który zależy od naszego związku z Bogiem. Ci, którzy zostaną usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa, będą cieszyć się wiecznym życiem w obecności Boga, a ci, którzy odrzucą Jezusa, będą skazani na wieczną separację od Boga i wieczne cierpienie.


Wielka Sobota to czas refleksji i oczekiwania na Wielkanoc. To moment, w którym kładziemy ciało Jezusa do grobu i czekamy na Jego zmartwychwstanie. To czas, w którym przypominamy sobie o ogromie Jego ofiary i naszej nadziei na zbawienie. Ale to także czas, w którym mamy szansę zastanowić się nad swoim życiem i duchowym rozwojem.


Dziś, kiedy patrzymy na grób Jezusa, musimy pamiętać, że jego obecność w grobie to tylko krótka chwila. Za kilka dni będziemy radować się z Jego zmartwychwstania i naszej nadziei na życie wieczne. Dlatego zachęcam Was do skupienia się na swoim duchowym rozwoju, na modlitwie i na odnowieniu swojego zaangażowania w wiarę. Nie zatraćmy się proszę w kulinarnych przygotowaniach. Zachowajmy umiar w przedświątecznych zakupach. Wielkanoc to nie święto zakupów i jajek. To Zmartwychwstały Chrystus, który pełen miłości czeka na nasze wyznanie wiary. Dzielmy się miłością i strawą. Pamiętajmy o głodnych (chleba i miłości) wokół nas.


Niech ta Wielka Sobota będzie dla nas czasem refleksji, ale też nadziei na lepsze jutro. Niech Jezus, którego dzisiaj przez chwilę widzimy w grobie, przypomni nam o naszej nadziei na zbawienie i naszej drodze do niego.


Z okazji Wielkiej Soboty życzę Wam wszystkim wewnętrznego spokoju, nadziei i radości, która wkrótce nadejdzie wraz z Wielkanocą. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich i prowadzi na drodze do zbawienia.


W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

 

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page