top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Bratni Kościół w USA

Zaktualizowano: 24 lut 2022

Kościół Wczesnochrześcijański w Polsce we wspólnocie z Early Christian Church in Iowa
Od 22 lutego 2022 roku - rośniemy! Postawiliśmy most pomiędzy Polską a Ameryką Północną.

„Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.” (Efez. 2:20-22)


Początki współpracy

ECC to Kościół episkopalny zrzeszający wiernych, dla których głoszenie dobrej nowiny wpisane jest w charakter codziennego działania. Wspólnota gromadzi ludzi, którzy wyznają swoją wiarę podobnie jak my i przy okazji codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnej i międzynarodowej. Ich wiara, modlitwa i praca pomaga budować i wspierać wspólnoty wyznaniowe różnych kultur. Tak jak my nie dzielą świata chrześcijańskiego na konfesje ale zawsze szukają tego, co łączy nas wszystkich w Jezusie.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page