top of page

MAŁŻEŃSTWO
- INFORMACJE

Jeśli planujesz wziąć ślub i myślisz o naszym kościele, oto wskazówki, które mogą ci pomócJaki jest pierwszy krok?     

Zwykle para, która chce się pobrać, powinna zwrócić się do proboszcza naszej parafii.  Na szczeblu lokalnym pastorzy zapewniają przygotowanie do ceremonii i podają wszystkie niezbędne informacje dot. przygotowania.

A jeżeli ktoś z nas jest rozwiedziony?

Reguły i prawa dotyczące ponownego zawarcia małżeństwa nie są ustanawiane przez Kościół, lecz przez Państwo. Nasz kościół nie jest w stanie udzielić porad dotyczących sytuacji prawnej par. Najlepszą radą jest rozmowa z lokalnym pastorem, który skieruje do kompetentnych doradców.  

Kościół Wczesnochrześcijański nie stawia przeszkód na drodze do ponownego zawarcia związku małżeńskiego. Słabość ludzkiej natury jest oczywista i po to przychodzimy do Boga, aby się naprawiać. Miłość i wybaczenie są wpisane w naukę chrześcijańską. Licz się proszę z sytuacją, że lokalny proboszcz może poprosić Cię o wyjaśnienie przyczyny niepowodzenia poprzedniego związku przed podjęciem decyzji o przyjęciu aplikacji o pobłogosławienie planowanego związku.

Czy jedno z nas musi być członkiem Kościoła Wczesnochrześcijańskiego?

Osoby, które chcą sobie ślubować w kościele, nie muszą być członkami naszego kościoła, ale większość duchownych zapyta ich, dlaczego chcą „wziąć ślub” w naszym kościele. Małżeństwo kościelne to uroczysta ceremonia chrześcijańska, w której modlitwy i czytanie Biblii odzwierciedlają chrześcijańskie rozumienie tego, czym jest małżeństwo. Podczas gdy osoby pragnące zawrzeć związek małżeński w naszym kościele nie muszą być członkami kościoła, większość duchownych będzie szukała u pary szczerej motywacji by poważnie potraktować swoje małżeństwo zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w nabożeństwie. Omówienie tego, co to oznacza w praktyce, będzie częścią przygotowania do małżeństwa i może potrwać kilka godzin podzielonych na dwa, trzy spotkania.

A jeśli pochodzimy z dwóch różnych wyznań?

Wiele osób w kościołach zawiera związek małżeński z osobami z różnych wyznań chrześcijańskich. Są to tak zwane małżeństwa mieszane. Tam, gdzie dają sobie śluby dwie osoby z różnych tradycji kościelnych, dość często w ceremonii biorą udział duchowni z obu kościołów, ale to nie wymóg. To jest mile widziane. Nasz kościół nie stawia bariery dla małżeństw mieszanych wyznaniowo, nie zmusza do członkostwa w naszym kościele a i zmiana wyznania nie jest konieczna.

A co z małżeństwami osób tej samej płci?

Każdy człowiek jest równy przez Bogiem i ma te same prawa. Bez względu na nasze przekonania powinniśmy stosować się do lokalnego prawa. W Polsce nie ma prawnej możliwości, aby osoby tej samej płci zawarły związek małżeński przed obliczem prawa. Nie czynimy jednak przeszkód, aby dla par jednej płci, ich rodzin i przyjaciół organizować nabożeństwa błogosławieństw. Podczas nabożeństwa partnerzy składają sobie przyrzeczenie a zbór i zaproszeni goście modlą się o nich i za nich. Trzeba zważyć jednak, że taka uroczysta posiada tylko charakter religijny, etyczny a para nie jest związana przed prawem Polskim.

Nasz kościół zrzeszony prowadzi parafię w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej np. w stanie Iowa. Zgodnie z prawem tego stanu, małżeństwa jednej płci w 2009 r. zostały zalegalizowane. Stosując się do prawa tego Stanu nie możemy odmówić organizacji uroczystości w tym Stanie, zatem nie możemy tam odmówić udzielenia ślubu osobom jednej płci. Aby osoby tej samej płci zawarły związek małżeński w kościele w jednocześnie związały się przed prawem, należy liczyć się z podróżą do USA.

Czy małżeństwo zawarte w waszym kościele jest ważne przed prawem w USA?

Tak. Nas duchowni posiadają licencję na udzielania ślubów na terenie większości stanów w USA. Zatem małżeństwo zawarte w naszym kościele jest ważne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zgodnie z lokalnym prawem danego Stanu. W celu dokonania formalności, przed spotkaniem z naszym pastorem, należy skonsultować się w hrabstwie lub biurze sekretarza danego Stanu, aby uniknąć nieporozumienia co może się zdarzyć, gdyż stan prawny na poszczególnych obszarach często ulega zmianom. Dotyczy to przede wszystkim obywateli USA mieszkających w Polsce. 

Czy małżeństwo zawarte w waszym kościele jest ważne przez prawem w Polsce?

Nie. Nie jesteśmy stroną umów z rządem RP w tym zakresie. Ślubowanie i błogosławieństwo w naszym kościele na terenie Polski posiada charakter wyłącznie religijny, etyczny. Aby dopełnić formalności, należy przed tym stawić się przed Naczelnikiem właściwego Urzędu Stanu Cywilnego a następnie przedstawić pastorowi skrócony akt małżeństwa a później uzgadniać kolejne działania.

Czy można zorganizować nabożeństwo np. w ogrodzie przy moim domu?

Tak. Nasi duchowni chętnie zaangażują się w organizację nabożeństwa ślubnego bądź błogosławieństw w miejscu innym niż siedziba naszej parafii. O szczegóły pytaj swojego proboszcza.

Nie chcę brać ślubu, bo jestem szczęśliwa w konkubinacie. Czy mogę przystąpić do Wieczerzy Pańskiej w waszym kościele?

To kwestia Twojego sumienia i uzgodnienia pomiędzy Tobą a Bogiem w modlitwie. Jeżeli po spowiedzi powszechnej lub indywidualnej Twoje sumienie będzie spokojne, znajdziesz odpowiedź sama. W naszym kościele nie odmawiamy żadnej osobie ochrzczonej dostępu do Wieczerzy Pańskiej. Przy tym modlimy się żarliwie aby Wieczerza w każdym przypadku przyjmowana była rozważnie i godnie. Dobrze wykonana przez każdego spowiedź i pokuta ma tu fundamentalne znaczenie. 

Pozostałe

Każda z naszych parafii i wspólnot cieszy się znaczącą wolnością w zakresie kształtowania relacji wewnątrz zboru a także prowadzenia relacji na zewnątrz.  Tak było w czasach pierwszych chrześcijan. Niesie to ze sobą między innymi upragnioną przez wielu chrześcijan wolność ale też może spowodować odczuwalne różnice w podejściu do niektórych opisanych tu kwestii. Dlatego bądź zawsze w pierwszym kontakcie z naszym lokalnym duchownym. 

 

Nie pobieramy wynagrodzenia i innych opłat finansowych z tyt. organizacji nabożeństwa czy wydawania zaświadczeń.

Chętnie odpowiemy na pytania za pośrednictwem naszej aplikacji, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

bottom of page